Η Compass, έχοντας εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του τουρισμού, εξελίσσεται καθημερινά σε διάφορους τομείς του. Με δεδομένη την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ένα διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο, αποτέλεσμα του επαγγελματισμού, της συνέπειας και της γνώσης των υπηρεσιών, αναλαμβάνει την διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων στα παρακάτω επίπεδα συνεργασίας, με βάση την εύρυθμη λειτουργία και ικανοποίηση ξενοδόχων-συνεργατών.

  • Μεγιστοποίηση κερδών
  • Ελαχιστοποίηση κόστους
  • Μεγιστοποίηση προσφερόμενης ποιότητας
  • Αύξηση αναγνωρισιμότητας

Ακόμη, το Hotel Management Dpt. της Compass παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες/προτάσεις για:

  • Ανάπτυξη ξενοδοχείου
  • Ανακαίνιση
  • Αξιολόγηση και επανατοποθέτηση στην αγορά μετά από μεταβολές/λύσεις
  • Κατασκευή (ground-up)

Στο link που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα επίπεδα συνεργασίας, τα οποία η Compass αναλαμβάνει είτε συνολικά είτε συνδυαστικά, ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.

Link: COMPASS | Hotel Management